` آذربایجان شرقی تامین اجتماعی

جالب شهر

آذربایجان شرقی تامین اجتماعی

رییس کانون انجمن صنفی کارگری تکنسین‌های دارویی آذربایجان شرقی عدم پوشش بیمه تأمین اجتماعی را همچنان از مشکلات تکنسین‌های دارویی این استان خواند ....

آذربایجان شرقی تامین اجتماعی

موضوع

آذربایجان شرقی تامین اجتماعی

آذربایجان شرقی تامین اجتماعی
امتیاز: 3.4 - 538 رای