` آزمایش خون هپاتیت

جالب شهر

آزمایش خون هپاتیت

موید علویان عصر چهارشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: ممکن است یکی از اعضای خانواده در دوران کودکی و به صورت مشترک به هپاتیت بی مبتلا شده باشند، براین اساس چنانچه یکی از اعضای خانواده به این بیماری مبتلا شود باید سایر اعضای خانواده نیز برای انجام آزمایش خون مربوطه اقدام کنند ....

آزمایش خون هپاتیت

موضوع

آزمایش خون هپاتیت

آزمایش خون هپاتیت
امتیاز: 4.9 - 317 رای