` آمار ازدواج جوانان

جالب شهر

آمار ازدواج جوانان

آموزش  جوانان  پیش از  ازدواج  ضروری است/ ابراز نارضایتی از افزایش  آمار  طلاقاین عضو مجلس خبرگان، نخست با ابراز نارضایتی از افزایش آمار طلاق و کاهش ازدواج در جامعه گفت: آموزش جوانان پیش از ازدواج در قالب برنامه های آموزشی و استفاده از اساتید مجرب و خبره در این امر ضرورت دارد همانطور که با اجرای این برنامه در استان گلستان به عنوان پایلوت با استقبال جوانان و خانواده ها از این طرح و کاهش غیر منتظره آمار طلاق مواجه بوده ایم ....

آمار ازدواج جوانان

موضوع

آمار ازدواج جوانان

آمار ازدواج جوانان
امتیاز: 3.3 - 276 رای