` آیت الله هاشم زاده هریسی

جالب شهر

آیت الله هاشم زاده هریسی

آیا می‌توان تحرکات فعلی را اتفاقاتی طبیعی در دنیای رقابت سیاسیون عنوان کرد یا واقعا باید به این نتیجه رسید که با بحران روبه‌رو هستیم؟ تبعات احتمالی بحران فعلی چه چیزهایی می‌تواند باشد و چقدر باید نگران شرایطی باشیم که در نتیجه تداوم اختلافات آنچنانی بر ما تحمیل خواهد شد؟ برای برون رفت از این وضعیت چه تدبیری لازم است؟ آیت الله هاشم هاشمزاده هریسی اعتقاد دارد که بدرفتاری و خارج شدن از عرف، به عادت تبدیل شده است و این اتفاق را اتفاقی تلخ می‌داند ....

nbsp;آیت الله هاشم زاده هریسی با بیان اینکه دین دولتی یک چیز است و دولت دینی یک چیز دیگر، ادامه داد: دین نباید دولتی باشد بلکه دولت و سیاست باید دینی باشد ....

 آیت   الله   هاشم   زاده   هریسی : حضور  هاشم ی به ریاست مجلس خبرگان زینت می‌دهدگفت: آیت الله هاشمی یکی از وزنه‌های مجلس خبرگان است که وجود و حضور او در ....

آیت الله هاشم زاده هریسی

موضوع

آیت الله هاشم زاده هریسی

آیت الله هاشم زاده هریسی
امتیاز: 3.4 - 306 رای