` ابوطالبی تهران

جالب شهر

ابوطالبی تهران

توافق با مقامات انگلیس برای افزایش سطح روابطمعاون وزیرامورخارجه دربخش دیگری از این گفت و گو در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به نظر برخی نمایندگان مجلس درباره اینکه مانعی برای افزایش سطح روابط تهران - لندن وجود ندارد، آیا سطح روابط دو کشور ارتقا خواهد یافت؟ گفت: در حال حاضر ایران در لندن حافظ منافع ندارد و از طریق کاردار غیرمقیم، کارها را پیگیری می کند ....

ابوطالبی تهران

موضوع

ابوطالبی تهران

ابوطالبی تهران
امتیاز: 3.6 - 627 رای