` احمدی نژاد ویکی پدیا

جالب شهر

احمدی نژاد ویکی پدیا

آفتاب: متن این جوابیه به شرح زیر است:با سلام و تحيتاحتراماً نظر به درج خبري با عنوان «صفحه احمدي نژاد فيلتر شد» در آن نشريات، مقتضي است به منظور تنوير افکار عمومي به استناد ماده 23 قانون مطبوعات، متن جوابيه ذيل را در همان بخش منتشر کنيد:    تهيه کنندگان صفحه اي که به نام جناب آقاي دکتر محمود احمدي نژاد در سايت ويکي پديا ايجاد شده، نسبت‌هاي ناروايي به ايشان داده‌اند که محتواي اين صفحه پس از بررسي‌هاي کارشناسي، به استناد بند «د-۳» فهرست مصاديق محتواي مجرمانه و ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامي (نشر اکاذيب و تشويش اذهان عمومي عليه مقامات رسمي) در تاريخ ۱۳۹۰/۹/۱۵ توسط کارگروه تعيين مصاديق، مجرمانه تشخيص داده شد و فيلتر گرديد ....

در پی انتشار خبری در برخی رسانه ها ، راجع به فیلترینگ صفحه محمود احمدی نژاد در ویکی پدیا ،دكتر عبدالصمد خرم آبادی ، مشاور قضایی دادستان كل كشور و دبیر كارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، توضیحاتی بدین شرح در این باره ارائه داد:تهیه كنندگان صفحه ای كه به نام جناب آقای دكتر محمود احمدی نژاد در سایت ویكی پدیا ایجاد شده، نسبت‌های ناروایی به ایشان داده‌اند كه محتوای این صفحه پس از بررسی‌های كارشناسی، به استناد بند «د-۳» فهرست مصادیق محتوای مجرمانه و ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (نشر اكاذیب و تشویش اذهان عمومی علیه مقامات رسمی) در تاریخ ۱۳۹۰/۹/۱۵ توسط كارگروه تعیین مصادیق، مجرمانه تشخیص داده شد و فیلتر گردید ....

احمدی نژاد ویکی پدیا

موضوع

احمدی نژاد ویکی پدیا

احمدی نژاد ویکی پدیا
امتیاز: 4.7 - 402 رای