` اخبار کوتاه فناوری

جالب شهر

اخبار کوتاه فناوری

شرکت مایکروسافت اعلام کرده است، نسخه جدید اسکایپ ˈSkypeˈ از خصوصیت مترجم همزمان برخوردار خواهد بود ....

اخبار کوتاه فناوری

موضوع

اخبار کوتاه فناوری

اخبار کوتاه فناوری
امتیاز: 3.9 - 305 رای