` ارگ افغانستان

جالب شهر

ارگ افغانستان

لحظاتی قبل یک انفجار در نزدیکی ارگ ریاست جمهوری در پارکینگ وزارت عدلیه دادگستری افغانستان رخ داد ....

ارگ افغانستان

موضوع

ارگ افغانستان

ارگ افغانستان
امتیاز: 4.1 - 386 رای