` استراتژی مهار ایران

جالب شهر

استراتژی مهار ایران

جمهوری اسلامی‌  ایران  و  استراتژی   مهار  بوشهر چند هرگونه حمله نظامی آمریکا به تاسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران دور از ذهن است و تحلیل‌های سیاسی و نظامی غربی‌ها نیز موید این نظریه است اما به نظر می رسد؛ دو ماه آخر ریاست جمهوری بوش، یعنی از اواخر ماه نوامبر 2008 تا بیستم ژانویه 2009، بدترین روزهای ریاست جمهوری بوش از نظر سوءاستفاده بوش از قدرت برای ماجراجویی سیاسی و اقدام نابخردانه محسوب می‌شود ....

استراتژی مهار ایران

موضوع

استراتژی مهار ایران

استراتژی مهار ایران
امتیاز: 3.8 - 825 رای