` استیو جابز بزرگ

جالب شهر

استیو جابز بزرگ

به مناسبت تولد ۶۰ سالگی  استیو   جابز ؛ اگر نابغه  بزرگ  زنده بود ساختار فعلی اپل چه تغییراتی داشت؟در چهار سال اخیر و پس از مرگ تاسف بار استیو جابز، تقریبا هر تصمیمی که توسط اپل اتخاذ شده، زیر سایه ی این سوال بوده است که «اگر جابز زنده بود چگونه در این مورد تصمیم می گرفت؟»سوال بدی نیست؛ اگر استیو جابز امروز مدیریت مقر اصلی اپل در کوپرتینو را در دست داشت، آیا تصمیماتی متفاوت از آنچه امروز شاهدش هستیم، گرفته می شدند؟ برای مثال، iOS 7 را در نظر بگیرید که در مقایسه با iOS 6 دچار دگرگونی های بسیاری به لحاظ طراحی های نرم افزاری زمان جابز شده بود ....

استیو جابز بزرگ

موضوع

استیو جابز بزرگ

استیو جابز بزرگ
امتیاز: 4.2 - 789 رای