` اعلام کننده جرم

جالب شهر

اعلام کننده جرم

وی کنترل کیفی کالاهای تولیدی در کشور را از عمده اهداف سازمان ملی استاندارد کشور برشمرد و افزود: در سال گذشته حدود 300 میلیارد ریال کالا از بازارهای مصرف داخلی خریداری و نسبت به آزمایش آنها اقدام شد که با این کار از نمونه برداری در واحدهای تولیدی بی نیاز شدیم ....

اعلام کننده جرم

موضوع

اعلام کننده جرم

اعلام کننده جرم
امتیاز: 4.4 - 855 رای