` اپلیکیشن های برتر اپل

جالب شهر

اپلیکیشن های برتر اپل

اما به راستی یک اپلیکیشن چقدر باید فروش داشته باشد که بتواند در این فهرست قرار بگیرد؟به تازگی Distimo برآوردی ارائه داده است:برای اینکه جزو ۱۰ اپلیکیشن برتر پولی قرار بگیرید، باید اپلیکیشنی بنویسید که روزانه بیش از ۴ هزار بار دانلود بشود!اما اگر اپلیکیشن شما رایگان باشد، میزان دانلود روزانه باید بیشتر از ۷۲ هزار باشد!اما اگر بخواهید جزو ۵۰ اپلیکیشن برتر باشید کارتان راحت‌تر است، اپلیکیشن شما اگر پولی باشد باید روزانه ۹۵۰ بار دانلود بشود و اگر رایگان باشد باید روزانه ۲۳ هزار بار دانلود بشود ....

اپلیکیشن های برتر اپل

موضوع

اپلیکیشن های برتر اپل

اپلیکیشن های برتر اپل
امتیاز: 3.7 - 50 رای