` اکتشاف گاز

جالب شهر

اکتشاف گاز

احتمال کشف یک پارس‌جنوبی جدید درایران/ جزئیات اکتشاف یک ذخیره عظیم گاز این ذخایر عظیم گاز، مطالعات جدید اکتشافی در شرکت ملی نفت ایران نشان می‌دهد که ....

احتمال کشف یک پارس‌جنوبی جدید درایران/ جزئیات اکتشاف یک ذخیره عظیم گاز قلاوند، حوزه اکتشاف را یکی از مهمترین بخش های بالا دستی صنعت نفت و نقطه آغازین هر گونه عملیات نفتی خواند و ادامه داد: فعالیت های اصلی اکتشاف، مطالعه و انجام فرایند زمین شناسی در مناطق جدید، عملیات ژئو فیزیک برای شناخت لایه های زیرزمینی و طاقدیس ها و حفاری اکتشافی است که پس از احداث چاه های اکتشافی که حدود مخزن را مشخص می کند، این چاه ها به شرکت های بهره بردار واگذار می شود ....

احتمال کشف یک پارس‌جنوبی جدید درایران/ جزئیات اکتشاف یک ذخیره عظیم گاز متمرکز شد و بر این اساس 15 لایه مخزنی جدید نفت و گاز در سال گذشته کشف و ....

احتمال کشف یک پارس‌جنوبی جدید درایران/ جزئیات اکتشاف یک ذخیره عظیم گاز با وجود در اختیار داشتن این ذخایر عظیم گاز، مطالعات جدید اکتشافی در شرکت ملی نفت ایران نشان می‌دهد که یک سازند عظیم گاز طبیعی در جنوب استان فارس و نزدیکی استان بوشهر شناسایی شده و حتی پیش بینی می‌شود این سازند جدید گازی تا تنگه هرمزدر خلیج فارس هم امتداد یابد ....

اکتشاف گاز

موضوع

اکتشاف گاز

اکتشاف گاز
امتیاز: 4 - 286 رای