` ایران ایر یزد

جالب شهر

ایران ایر یزد

آرمان پرس:مسافران این پرواز که بعد از فرود خود را آماده خروج از هواپیما کرده بودند با حادثه ای عجیب روبرو شدند ....

ایران ایر یزد

موضوع

ایران ایر یزد

ایران ایر یزد
امتیاز: 4 - 482 رای