` بازار کشاورزی ایران

جالب شهر

بازار کشاورزی ایران

nbsp;اگر چه بازار روسیه، بسیار بازار مناسبی برای کشور محسوب می‌شد اما به نظر می‌رسد مسئولان ایرانی هنوز کار خاصی در این زمینه نکرده‌‌اند که همه اقدامات آنها تنها به اعلام فهرست محصولات کشاورزی که می‌توانند به روسیه صادر کنند محدود شده است، اما در دیگر سو، ظاهرا ترکیه قراردادی برای صادرات محصولت کشاورزی با روسیه به امضاء کرده است، و حتی کشورهای دیگر هم اعلام آمادگی برای صادرات کرده‌اند و برخی کشورهای اروپایی هم حتی در بسته‌هایی به نام کشورها دیگر بازار این کشور را قبضه کرده‌اند ....

بازار کشاورزی ایران

موضوع

بازار کشاورزی ایران

بازار کشاورزی ایران
امتیاز: 3.7 - 954 رای