` بازپرداخت بانک مهر

جالب شهر

بازپرداخت بانک مهر

بازپرداخت 20ساله اقساط مسکن مهر لغو شداین در حالی بود که 4 ماه پس از اظهارات نیکزاد، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی 7 مهرماه سال‌جاری در حاشیه مراسم تودیع و معارفه مدیران عامل سازمان ملی زمین و مسکن در واکنش به 20 ساله شدن بازپرداخت تسهیلات مسکن مهر به تسنیم گفته بود: در هیچ‌کدام از مصوبات قبلی تجدیدنظر نکرده‌ایم، اما بازپرداخت اقساط تسهیلات مسکن مهر همان 15ساله است و دولت حق ندارد برای بانک مرکزی تعیین تکلیف کند ....

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن با بیان این که دو نرخی شدن بازپرداخت تسهیلات مسکن مهر بد است، اظهار کرد: وزارت راه و شهرسازی معتقد است قرارداد اولیه هر چه هست باید به آن متعهد بود، اما با این حال بانک مرکزی معتقد است که دوره 15 ساله بازپرداخت تسهیلات مسکن مهر منطقی و معقول بوده و بازپرداخت 20 ساله زیاد است ....

بازپرداخت بانک مهر

موضوع

بازپرداخت بانک مهر

بازپرداخت بانک مهر
امتیاز: 4.3 - 636 رای