` بانک رفاه کار

جالب شهر

بانک رفاه کار

کاهش هزینه ها در دستور  کار   بانک   رفاه به گزارش گروه بانک و بیمه پول‌نیوز، دکتر علی صدقی مدیرعامل بانک با بیان این مطلب افزود: صرفه جویی در هزینه ها و کاهش هزینه های سربار باید در دستور کار قرار گیرد ....

کاهش هزینه ها در دستور  کار   بانک   رفاه به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران، دکتر علی صدقی مدیرعامل بانک با بیان این مطلب افزود: صرفه جویی در هزینه ها و کاهش هزینه های سربار باید در دستور کار قرار گیرد ....

بانک رفاه کار

موضوع

بانک رفاه کار

بانک رفاه کار
امتیاز: 3.1 - 200 رای