` بسیج هنرمندان رامسر

جالب شهر

بسیج هنرمندان رامسر

همایش توجیهی و تبیینی سازمان  بسیج   هنرمندان  در اردوگاه شهدای هفتم تیر  رامسر اعضای سازمان بسیج هنرمندان با غبارروبی و اهدای گل بر مزار شهدای گمنام برنامه کاری خویش را آغاز کردند و حسین قنادیان ....

بسیج هنرمندان رامسر

موضوع

بسیج هنرمندان رامسر

بسیج هنرمندان رامسر
امتیاز: 3.1 - 68 رای