` بیانیه شورای مشترک فعالان عرب

جالب شهر

بیانیه شورای مشترک فعالان عرب

در پی انتشار یک آهنگ حاوی اهانت به برادران عرب، شورای مشترک فعالان عرب خوزستان بیانیه ای صادر و ضمن تشکر از پیگیری نهادهای فرهنگی و نظارتی، در باره تحرکات تفرقه انگیز هشدار داد ....

بیانیه شورای مشترک فعالان عرب

موضوع

بیانیه شورای مشترک فعالان عرب

بیانیه شورای مشترک فعالان عرب
امتیاز: 3.8 - 296 رای