` بیماری سرطان ریه

جالب شهر

بیماری سرطان ریه

محققان دریافتند کشیدن سیگار ۹۰ درصد عامل بیماری ریه و ترک سیگار بهترین روش برای جلوگیری از سرطان ریه است ....

در این بین، سرطان ریه، هزینه برترین سرطان است ....

بیماری سرطان ریه

موضوع

بیماری سرطان ریه

بیماری سرطان ریه
امتیاز: 4.6 - 58 رای