` بیمه تکمیلی خانه هنرمندان

جالب شهر

بیمه تکمیلی خانه هنرمندان

ثبت نام و رفع نواقص موجود  بیمه   تکمیلی   هنرمندان   خانه  سینمابه ‌گزارش سایت تخصصی‌ صنعت بیمه  به نقل از روابط عمومی خانه سینما، اعضای خانه سینما برای ثبت نام بیمه تکمیلی و یا رفع نواقص موجود در پرونده بیمه تامین اجتماعی میتوانند از 28 خرداد تا 9 تیر با مدارک لازم به کافه گالری خانه سینما ویا سایت صندوق اعتباری هنر به آدرس www ....

بیمه تکمیلی خانه هنرمندان

موضوع

بیمه تکمیلی خانه هنرمندان

بیمه تکمیلی خانه هنرمندان
امتیاز: 3.2 - 249 رای