` بیمه تکمیلی کوثر

جالب شهر

بیمه تکمیلی کوثر

سید محمود هاشمی در خصوص صدور الحاقیه برای بیمه‌شدگانی که دارای بیمه‌نامه با تعهدات کمتر از 200میلیون تومان هستند، خاطرنشان‌کرد: این گروه از بیمه‌شدگان با مراجعۀ حضوری به شعب یا نمایندگی‌های صادرکنندۀ بیمه‌نامۀ خود می‌توانند نسبت به دریافت‌الحاقیۀ افزایش پوشش بیمه‌نامه با پرداخت مابه‌التفاوت حق‌بیمه آن اقدام کنند ....

بیمه تکمیلی کوثر

موضوع

بیمه تکمیلی کوثر

بیمه تکمیلی کوثر
امتیاز: 4.9 - 762 رای