` تاخیر پرواز استانبول

جالب شهر

تاخیر پرواز استانبول

شرکت تابان پس از کنسل کردن بلیت هواپیمایی این مسافران زمان جدیدی را برای پرواز به مقصد ارائه کرد تا مسافرانی که هنوز قصد حرکت از تهران به استانبول را دارند از این پرواز استفاده کنند، اما با وجود برنامه‌ریزی‌های ارائه شده از سوی این شرکت باز هم پرواز مسافران با تاخیر چندین ساعتی روبه‌رو شد که پس از گذشت نزدیک به شش ساعت از زمان ابتدایی اعلام شده ساعت 13 و بیست و دو دقیقه تهران را ترک کرد ....

صراط: پرواز شماره ۶۳۷۱ تهران-استانبول شرکت هواپیمایی تابان که قرار بود ساعت ....

شرکت تابان پس از کنسل کردن بلیت هواپیمایی این مسافران زمان جدیدی را برای پرواز به مقصد ارائه کرد تا مسافرانی که هنوز قصد حرکت از تهران به استانبول را دارند از این پرواز استفاده کنند، اما با وجود برنامه‌ریزی‌های ارائه شده از سوی این شرکت باز هم پرواز مسافران با تاخیر چندین ساعتی روبه‌رو شد که پس از گذشت نزدیک به شش ساعت از زمان ابتدایی اعلام شده ساعت 13 و بیست و دو دقیقه تهران را ترک کرد ....

شرکت تابان پس از کنسل کردن بلیت هواپیمایی این مسافران زمان جدیدی را برای پرواز به مقصد ارائه کرد تا مسافرانی که هنوز قصد حرکت از تهران به استانبول را دارند از این پرواز استفاده کنند، اما با وجود برنامه‌ریزی‌های ارائه شده از سوی این شرکت باز هم پرواز مسافران با تاخیر چندین ساعتی روبه‌رو شد که پس از گذشت نزدیک به شش ساعت از زمان ابتدایی اعلام شده ساعت 13 و بیست و دو دقیقه تهران را ترک کرد ....

تاخیر پرواز استانبول

موضوع

تاخیر پرواز استانبول

تاخیر پرواز استانبول
امتیاز: 3.5 - 27 رای