` تحریم های هوایی ایران

جالب شهر

تحریم های هوایی ایران

یک هزار و 500 خلبان بیکار؛ در صف انتظار پرواز/  تحریم  و ردپای خلبان  های  خارجی در ناوگان  هوایی   ایران ها در مورد تعداد خلبان های بیکار تنها مربوط به خلبان هایی است که مدرک IR یا پرواز با آلات دقیق را ....

تحریم های هوایی ایران

موضوع

تحریم های هوایی ایران

تحریم های هوایی ایران
امتیاز: 3.7 - 658 رای