` تزریق واکسن هپاتیت

جالب شهر

تزریق واکسن هپاتیت

 تزریق   واکسن   هپاتیت  B قبل از بارداریوی افزود: واکسن هپاتیت B در زمان بارداری نیز منع مصرف ندارد، اما با توجه به شرایط خاص مادر در زمان بارداری و دوری از استرس و حتی رفت و آمد برای دریافت هر سه دوز واکسن، بهتر است پیش از بارداری به تزریق واکسن اقدام کند ....

تزریق واکسن هپاتیت

موضوع

تزریق واکسن هپاتیت

تزریق واکسن هپاتیت
امتیاز: 3.4 - 88 رای