` تصفیه خانه فاضلاب اصفهان

جالب شهر

تصفیه خانه فاضلاب اصفهان

به گزارش ایرنا، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان هدف از انعقاد این تفاهم را استفاده از منابع انرژی نوین ، رعایت مسائل زیست محیطی و وجود بحران انرژی خواند و گفت : بیوگاز به دلیل وفور مواد آلی و پسماندها می تواند به عنوان یک منبع انرژی قابل تجدید مورد توجه قرار گیرد ترکیب عمده و قابل اشتعال بیوگاز ، متان است که 60 الی 70 درصد آن را شامل می شود که فاضلاب های شهری به دلیل داشتن گاز متان منابع مناسبی برای تولید بیوگاز به شمار می آید و حجم سالیانه بیوگاز حاصله از فرآیند تصفیه فاضلاب در تصفیه خانه فاضلاب جنوب شهر اصفهان برابر با پنج میلیون مترمکعب است ....

تصفیه خانه فاضلاب اصفهان

موضوع

تصفیه خانه فاضلاب اصفهان

تصفیه خانه فاضلاب اصفهان
امتیاز: 4.1 - 532 رای