` تصویر مقامات آمریکایی

جالب شهر

تصویر مقامات آمریکایی

موشکی که  مقامات   آمریکایی  را نگران کرده است+ تصویر قرار است این موشک بالستیک در سال های 2018 تا 2020 به تدریج جایگزین موشک راهبردی "ووی وودا" گردد؛ موشکی که بزرگترین موشک جنگی جهان است و ناتو آن را "شیطان" می نامد ....

تصویر مقامات آمریکایی

موضوع

تصویر مقامات آمریکایی

تصویر مقامات آمریکایی
امتیاز: 3.9 - 905 رای