` تنخواه پرداخت

جالب شهر

تنخواه پرداخت

حجت‌الاسلا‌م ابو‌ترابي‌فرد در جلسه غير علني امروز مجلس توضيحاتي در خصوص طرح دو فوريتي براي پرداخت 15 هزار ميليارد تومان تنخواه به دولت جهت هزينه كرد در فروردين و ارديبهشت سال 1390 به نمايندگان ارائه كرد ....

به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف 100 هزار میلیارد ریال به صورت تنخواه نسبت به پرداخت یارانه‌ها تا پایان خرداد اقدام نماید، هدف از پیشنهاد مذکور جلوگیری از شدت افزایش قیمت حامل‌های انرژی در کمیسیون مطرح و تصویب شد ....

تنخواه پرداخت

موضوع

تنخواه پرداخت

تنخواه پرداخت
امتیاز: 4.9 - 642 رای