` تولید آرتمیا

جالب شهر

تولید آرتمیا

پیشنهاد وزیر به پرورش‎دهندگان میگو: دریاچه‎های  تولید   آرتمیا  ایجاد کنیدوزیر جهاد كشاورزی با تأكید بر ضرورت برنامه‎ریزی برای ایجاد زنجیره تولید میگو در كشور گفت: در زنجیره تولید همه عوامل پیشین و پسین تولید باید مشاركت و از منافع و ارزش افزوده محصول تولیدی بهره‎مند می‎شوند ....

تولید آرتمیا

موضوع

تولید آرتمیا

تولید آرتمیا
امتیاز: 4.3 - 371 رای