` ثبت بیمه هنرمندان

جالب شهر

ثبت بیمه هنرمندان

شجاعی خاطرنشان کرد: به رغم کسر بودجه صندوق حمایت از هنرمندان، به دستور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هیچگونه محدودیتی در ثبت‌نام افراد واجد شرایط برای تحت پوشش قرار گرفتن بیمه تکمیلی وجود ندارد به‌طوری‌که تمامی متقاضیان می‌توانند از سراسر کشور ضمن ثبت نام از خدمات و مزایای بیمه تکمیلی صندوق حمایت از هنرمندان بهره‌مند شوند ....

nbsp;نام نویسی بیمه تکمیلی درمان ویژه نویسندگان، روزنامه نگاران و هنرمندان کشور از روز سه شنبه مورخ 10 تیرماه آغاز می گردد ....

 ثبت نام و رفع نواقص موجود بیمه تکمیلی هنرمندان خانه سینمابه ‌گزارش سایت تخصصی‌ صنعت بیمه  به نقل از روابط عمومی خانه سینما، اعضای خانه سینما برای ثبت نام بیمه تکمیلی و یا رفع نواقص موجود در پرونده بیمه تامین اجتماعی میتوانند از 28 خرداد تا 9 تیر با مدارک لازم به کافه گالری خانه سینما ویا سایت صندوق اعتباری هنر به آدرس www ....

 ثبت نام و رفع نواقص موجود بیمه تکمیلی هنرمندان خانه سینماnbsp; بر این اساس تنها اعضاء صندوق و یا کسانی که از طریق این صندوق تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار دارند مجاز به استفاده از خدمات بیمه درمان تکمیلی هستند، با این وجود متقاضیانی که شرایط لازم برای عضویت را نیز دارند در صورت طی مراحل عضویت قبل از ثبت نام، می توانند از این خدمات استفاده کنند ....

 ثبت نام و رفع نواقص موجود بیمه تکمیلی هنرمندان خانه سینمابر این اساس تنها اعضاء صندوق و یا کسانی که از طریق این صندوق تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار دارند مجاز به استفاده از خدمات بیمه درمان تکمیلی هستند، با این وجود متقاضیانی که شرایط لازم برای عضویت را نیز دارند در صورت طی مراحل عضویت قبل از ثبت نام، می توانند از این خدمات استفاده کنند ....

ثبت بیمه هنرمندان

موضوع

ثبت بیمه هنرمندان

ثبت بیمه هنرمندان
امتیاز: 3.1 - 82 رای