` جانشین سپاه قدس

جالب شهر

جانشین سپاه قدس

جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به وضعیت سوریه گفت: اینکه برخی از مردم سوریه با دولت آن مشکل دارند، درست است و باید دولت نسبت به رفع مشکلات اقدام کند ....

جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به وضعیت سوریه گفت: اینکه برخی از مردم سوریه با دولت آن مشکل دارند، درست است و باید دولت نسبت به رفع مشکلات اقدام کند ....

جانشین سپاه قدس

موضوع

جانشین سپاه قدس

جانشین سپاه قدس
امتیاز: 4.8 - 610 رای