` جریان انحرافی مصباح

جالب شهر

جریان انحرافی مصباح

 مصباح ‌یزدی: نگفتم  جریان   انحرافی  فراماسون است، هنوز به احمدی‌نژاد اعتقاد دارمآیت‌الله مصباح در پاسخ به اینكه "شما در گذشته از مدافعان احمدی‌نژاد بودید، موضع امروزتان چیست؟"، گفت: در آن زمان احمدی‌نژاد باید در برابر رقبایش حمایت می‌شد و حمایت من از احمدی‌نژاد تأیید شعارها و اصول انقلاب اسلامی بوده است ....

جریان انحرافی مصباح

موضوع

جریان انحرافی مصباح

جریان انحرافی مصباح
امتیاز: 4 - 470 رای