` جریمه سربازان فراری

جالب شهر

جریمه سربازان فراری

 جریمه  30 میلیونی برای  سربازان   فراری ، مجرد و سی سال به بالااین عضو کمیسیون تلفیق مجلس با بیان این‌که «رها کردن سربازان فراری و ....

 جریمه  30 میلیونی برای  سربازان   فراری ، مجرد و 30 سال به بالایک عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 94 از تعیین تکلیف این کمیسیون برای سرباز فراری‌ها و تعیین جریمه 30 میلیون تومانی برای سربازان فراری 30 سال به بالای مجرد خبر داد ....

 جریمه  30 میلیونی برای  سربازان   فراری ، مجرد و 30 سال به بالااین عضو کمیسیون تلفیق مجلس با بیان این‌که «رها کردن سربازان فراری و ....

جریمه سربازان فراری

موضوع

جریمه سربازان فراری

جریمه سربازان فراری
امتیاز: 5 - 480 رای