` جلال الدین فارسی

جالب شهر

جلال الدین فارسی

تمام کسانی که قبل از محمود کریمی دست به اسلحه بردند/ از جلال ‌ الدین  فارسی و نوه امام تا پسر فلاحیان و مشاور مرتضویدر این رای آمده بود: «جلال الدین فارسی فرزند محمدعلی از قتل عمدی موجب قصاص با استناد به بند ج ماده ی ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی مبرا است و با لحاظ ماده ی ۲۹۷ و تبصره ی ذیل آن و بند الف ماده ی ۳۰۲ و ۳۰۴ قانون مجازات اسلامی، وی به تأدیه ی یکی از انواع دیات کامل به ورثه ی مرحوم آقای محمدرضا رضاخانی از زمان حادثه و همچنین در مورد ایراد صدمه ی بدنی غیرعمدی نسبت به آقای علیرضا رضاخانی، آقای فارسی را به تأدیه ی ۲۲ درصد نصف دیه ی کامل (بیست و دو صدم از یک دوم) محکوم کرد»استفاده از اسلحه توسط نوه امامسید حسین خمینی، نوه امام خمینی و فرزند مرحوم آیت‌الله مصطفی خمینی دیگر شخصیت مشهور و شناخته شده ایران بود که بر روی مردم اسلحه کشید ....


عکس: حسن روحانی، جلال  الدین  فارسی و شیخ محمد یزدی در سفر حج/ 1358آفتاب: جلالالدین فارسی در گفت‌وگویی با سالنامه «اعتماد» ناگفته‌هایی از تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی، شبهه افغانی بودنش و روابطش با ابوالحسن بنی‌صدر، عبدالکریم سروش و شیخ علی تهرانی مطرح کرده که گزیده‌هایی از آن را به انتخاب «تاریخ ایرانی» می‌خوانید: * بنی‌صدر با همراهی وزیر آموزش عالی کابینه بازرگان که از پاریس هم با او دوست بود می‌خواست شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل دهد و دانشگاه‌ها را دست خودش بگیرد ....

داماد سید موسی صدر: کاندیداتوری جلال ‌ الدین  فارسی ، توطئهٔ قذافی در ایران بود!یعنی شما کاندیداتوری جلالالدین فارسی را مربوط به برنامه های لیبی در ایران می دانید ....

پیام تسلیت مرگ قدافی به جلال  الدین  فارسی در روزنامه اطلاعاتبه گزارش پارسینه در روزنامه اطلاعات دیروز،  مورخه دوم آبان 1390  این پیام تسلیت کنایه دار  در صفحه آگهی های تسلیت این روزنامه خطاب به جلال الدین فارسی منتشر شده است ....

بازخوانی پرونده یک قتل؛ متهم: جلال  الدین  فارسی جلسات محاکمه ی جلال الدین فارسی روزهای بعد ادامه یافت تا اینکه شعبه ی 145 کیقری یک تهران رای خود را مبنی بر تبرئه ی جلال الدین فارسی از قتل عمد اعلام و وی را محکوم به قتل شبه عمد و دیه محکوم کرد ....

جلال الدین فارسی

موضوع

جلال الدین فارسی

جلال الدین فارسی
امتیاز: 3.8 - 568 رای