` جملات قصار زیبا

جالب شهر

جملات قصار زیبا

nbsp; کسی که فکر نمیکند به ندرت دم فرو میبندد    « نیوتن »______________________بعضی اشخاص چنان به خود مغرورند که اگر عاشق بشوند به خود بیشتر عشق می ورزند تا به معشوق______________________ در زندگی اختیار بادها دست ما نیست ، ولی اختیار بادبانها دست ماست______________________می دانی چرا دوستت داشتم ؟؟ چون در ان زمان مترسکی بیش نبودم که به دوستی با کلاغ هم رضایت داشت______________________برآنچه گذشت وآنچه شکست حسرت نخور،زندگی اگر زیبا بود باگریه شروع نمیشد!______________________امید یعنی آرزو کنیم چیزی اتفاق بیفتد    ایمان یعنی یقین داریم چیزی اتفاق خواهد افتاد    شجاعت یعنی اینکه باعث شویم چیزی اتفاق بیفتد ....

جملات قصار زیبا

موضوع

جملات قصار زیبا

جملات قصار زیبا
امتیاز: 4.3 - 480 رای