` جنایات جدید زنان داعش

جالب شهر

جنایات جدید زنان داعش

ابعاد جدیدی از جنایات این گروه علیه زنان و کودکان ایزدی و مسیحی پرده ....

جزییات جدید از جنایات  داعش علیه زنان COM شیعه نیوز:به گزارش «شیعه نیوز»، انتشار جزئیات جدیدی از جنایات داعش علیه زنان و دختران عراقی از زمان آغاز شکل گیری و سپس پیشروی گروه تروریستی داعش در سوریه و عراق، مشخص بود که این گروه با اقدامات خود نه تنها تهدیدی امنیتی را علیه دولت های منطقه به وجود آورده، بلکه جنایاتش به زودی شکل یک فاجعه انسانی را به خود خواهد گرفت ....

جزییات جدید از جنایات  داعش علیه زنان ابعاد جدیدی از جنایات این گروه علیه زنان و کودکان ایزدی و مسیحی پرده ....

جزییات جدید از جنایات  داعش علیه زنان nbsp;انتشار جزئیات جدیدی از جنایات داعش علیه زنان و دختران عراقی از زمان آغاز شکل گیری و سپس پیشروی گروه تروریستی داعش در سوریه و عراق، مشخص بود که این گروه با اقدامات خود نه تنها تهدیدی امنیتی را علیه دولت های منطقه به وجود آورده، بلکه جنایاتش به زودی شکل یک فاجعه انسانی را به خود خواهد گرفت ....

جنایات جدید زنان داعش

موضوع

جنایات جدید زنان داعش

جنایات جدید زنان داعش
امتیاز: 3.3 - 578 رای