` حوزه انتخابیه کهنوج

جالب شهر

حوزه انتخابیه کهنوج

 نتیجه انتخابات در  حوزه   انتخابیه   کهنوج  اعلام شدآفتاب: محمدرضاامیری کاندیدای هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه کهنوج در انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی در این حوزه انتخابیه حائز اکثریت آراء شد ....

حوزه انتخابیه کهنوج

موضوع

حوزه انتخابیه کهنوج

حوزه انتخابیه کهنوج
امتیاز: 5 - 323 رای