` خبرهای مذاکرات

جالب شهر

خبرهای مذاکرات


نشست خبری پایان مذاکرات و اعلام محورهای توافق مندرج در جمع بندی نهایی ....

من امیدوارم خبرهایی که از روند و جریان مذاکرات هسته ای به گوش ما می رسد صحت نداشته باشد ....

خبرهای مذاکرات

موضوع

خبرهای مذاکرات

خبرهای مذاکرات
امتیاز: 4.7 - 194 رای