` خدمات نظام وظیفه

جالب شهر

خدمات نظام وظیفه

وي با اشاره به استفاده از سامانه پيامك براي تسهيل در رفع ابهامات مشمولان و خانواده‌هاي آنان گفت: اين سامانه به شماره ۶۱۱۰۹۱ آماده ارائه خدمتي ديگر براي پاسخگوئي سريع به مشمولان و خانواده‌هاي آنان است، بنابراين مشمولان مي‌توانند سئوالات خود را در خصوص امور وظيفه عمومي به صورت پيامك به اين سامانه ارسال و در نهايت ظرف ۲۴ ساعت بعد، توسط كارشناسان مربوطه پاسخ لازم را دريافت کنند ....

خدمات نظام وظیفه

موضوع

خدمات نظام وظیفه

خدمات نظام وظیفه
امتیاز: 4.9 - 550 رای