` دانشگاه یزد ایران

جالب شهر

دانشگاه یزد ایران

ابوالفضل زارع شاه آبادی سرپرست تیم رباتیک و عضو هیات علمی واحد یزد گفت: این موفقیت و دستاورد مهم علمی و پژوهشی برگ زرین دیگری بر افتخارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد است که در سایه تلاش شبانه روزی دانشجویان توانمند و همچنین حمایت های همه جانبه مسئولین دانشگاه انجام گرفت ....

دانشگاه یزد ایران

موضوع

دانشگاه یزد ایران

دانشگاه یزد ایران
امتیاز: 4.4 - 915 رای