` درباره رصدخانه

جالب شهر

درباره رصدخانه

لزوم توجه به ساخت رصدخانه ملیمنصور با اشاره به سوابق درخشان ایران در حوزه نجوم یادآور شد: اواخر قرن چهارم هجری یعنی بیش از هزار سال قبل رصدخانه عبدالرحمان صوفی در شیراز  دقیق‌ترین و بهترین رصدخانه‌ بود ضمن آنکه در قرن هفتم هجری نیز با ساخت رصدخانه مراغه بیش از 400 منجم و افرادی که در ساخت قطعات رصدخانه فعال بودند از سراسر دنیا در این رصدخانه فعالیت داشتند ....

درباره رصدخانه

موضوع

درباره رصدخانه

درباره رصدخانه
امتیاز: 3.3 - 493 رای