` درد شکم علت

جالب شهر

درد شکم علت

nbsp; تشخیص علت درد شکم1- خصوصیات درد الف- شروع درد: کی درد شروع می شود؟ بیشتر در صبح و یا در شب؟اگر درد می رود و می آید، چه مدت درد دارید و چه مدت بدون درد هستید؟آیا بعد از غذا و یا نوشیدنی خاصی دچار درد شکم می شوید؟اگر درد ناگهانی بوجود آید، ممکن است به علت توقف جریان خون به روده بزرگ و یا مسدود شدن مجرای صفراوی باشد ....

درد شکم علت

موضوع

درد شکم علت

درد شکم علت
امتیاز: 4 - 523 رای