` درگیری فیزیکی مجلس

جالب شهر

درگیری فیزیکی مجلس

 درگیری  فیزیکی در مجلس ترکیه + عکسدرگیری فیزیکی به وجود آمد و فضای مجلس ملی ترکیه به مدت چند دقیقه متشنج ....

 درگیری  فیزیکی در مجلس ترکیه/عکسک) در اعتراض به این اقدام، کرسی تریبون مجلس را به مدت چند دقیقه اشغال کردند و زمانی که «حلاجی اوغلو» از نمانیدگان افراطی حزب حرکت ملی به سوی نمایندگان کُرد رفت، بین او و «ادریس بالوکَن» نماینده بینگُل و عضو هیئت ملاقات‌کننده با «اوجالان» درگیری فیزیکی به وجود آمد و فضای مجلس ملی ترکیه به مدت چند دقیقه متشنج شد ....

 درگیری  فیزیکی در مجلس ترکیه/عکسnbsp;مجلس‌ هفتمدر یکی از جلسات علنی مجلس، زمانی که اکبر اعلمی نسبت به عملکرد «باهنر» نایب‌رییس مجلس اعتراض می‌کرد و به «باهنر» می‌گفت تریبون تو باز است و هرچه می‌خواهی به نمایندگان می‌گویی، شافعی به او اعتراض کرده بود و خطاب به اعلمی عبارت ناشایست را به کار برد ....

 درگیری  فیزیکی در مجلس ترکیه/عکسگزارش بولتن به نقل از واحد مرکزی خبر، نمایندگان پارلمان ترکیه ....

درگیری فیزیکی مجلس

موضوع

درگیری فیزیکی مجلس

درگیری فیزیکی مجلس
امتیاز: 3.4 - 534 رای