` دمای هوا اردبیل

جالب شهر

دمای هوا اردبیل

نقشه های هواشناسی از رخنه سلول هوای ناپایدار از ظهر پنجشنبه پیش رو به استان اردبیل حکایت دارند که دارای هسته بسیار سردی هست و سبب کاهش محسوس دمای هوا در منطقه خواهد شد ....

هوا در منطقه اردبیل بود چرا که با توجه به سردسیری منطقه اردبیل و خنکی ....

رئیس اداره تحقیقات و پیش بینی اداره هواشناسی استان با بیان اینکه از روز دوشنبه برای اولین بار از آغاز فصل سرد دمای هوا در اردبیل به زیر صفر خواهد رسید، تصریح کرد: پیش بینی می شود روز دوشنبه و سه شنبه دمای هوا در سردترین ساعات به زیر 1- و 3- کاهش یابد ....

به گزارش فارس، در این اطلاعیه که عصر امروز از سوی اداره کل هواشناسی استان اردبیل صادر شد، آمده است: در کنار اردبیل دمای هوای سایر شهرهای استان اردبیل نیز بین هفت تا 22 درجه کاهش یافته به طوریکه با ورود سامانه بارشی دمای هوا در شمال استان اردبیل هفت درجه، در مرکز 22 درجه و در جنوب این استان 17 درجه در 48 ساعت گذشته کاهش یافته است ....

دمای هوا اردبیل

موضوع

دمای هوا اردبیل

دمای هوا اردبیل
امتیاز: 4.8 - 828 رای