` رانندگی اتوبوس

جالب شهر

رانندگی اتوبوس

آفتاب: صبح امروز در اثر سانحه رانندگی میان دو دستگاه اتوبوس که از تهران به سمت قزوین که در حال حرکت در محدود شهرستان ساوجبلاغ بودند برخورد 24 نفر از مسافران هر دو اتوبوس مجروح شدند ....

رانندگی اتوبوس

موضوع

رانندگی اتوبوس

رانندگی اتوبوس
امتیاز: 4.4 - 28 رای