` روزنامه هاي صبح كشور

جالب شهر

روزنامه هاي صبح كشور

قطعنامه‌هاي متعدد و بسيج شوراي امنيت و اجماع نسبي جهاني مورد بهره برداري قرار گرفت و به رغم صلح آميز بودن فعاليت‌هاي اتمي ايران كارزار گسترده براي تكميل پروژه ايران هراسي و نشان دادن اين كشور به عنوان تكثير كننده سلاح‌هاي هسته اي و تهديدي براي ثبات منطقه و صلح و امنيت بين‌الملل در جريان بوده است اكنون در آخرين سناريو جنگ رواني عليه كشورمان فيلم ايرانيوم به مرحله اكران رسيده است ....

روزنامه هاي صبح كشور

موضوع

روزنامه هاي صبح كشور

روزنامه هاي صبح كشور
امتیاز: 4.3 - 446 رای