` روزهای مستحب روزه

جالب شهر

روزهای مستحب روزه

 روزه  گرفتن درکدام   روزه ای  محرم  مستحب  استبه گزارش «شیعه نیوز»، یکی از اعمالی که در ایام محرم به آن توصیه شده، روزه گرفتن است البته در خصوص روز تاسوعا و عاشورا، دستور به ترک روزه این دو روز شده است ....

روزهای مستحب روزه

موضوع

روزهای مستحب روزه

روزهای مستحب روزه
امتیاز: 3.5 - 731 رای