` رکورد تولید گندم

جالب شهر

رکورد تولید گندم

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه میانگین تولید گندم آبی در سطح کشور را 3681 کیلوگرم در هکتار اعلام و تاکیدکرد: در سنوات گذشته بعضاً تا حدود 11 تن در هکتار نیز گندم آبی در مزارع استان کرمانشاه تولید شده، اما تولید 13 تن به بالا نداشته‌ایم ....

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه از شکستن رکورد تولید گندم آبی کشور توسط کشاورز کنگاوری خبر داد ....

رکورد تولید گندم

موضوع

رکورد تولید گندم

رکورد تولید گندم
امتیاز: 4.4 - 702 رای