` ریاست جمهور عراق

جالب شهر

ریاست جمهور عراق

شروط پارلمان  عراق  برای نامزدهای  ریاست   جمهور ی / واکنش نوری مالکی به انتخاب رییس  جمهور   عراق  از میان کُردهابیانیه‌ای اعلام کرد که زمان نامزد شدن برای پست ریاست جمهوری شروع شده و ....

ریاست جمهور عراق

موضوع

ریاست جمهور عراق

ریاست جمهور عراق
امتیاز: 4.6 - 542 رای