` زنان بیوه تصاویر

جالب شهر

زنان بیوه تصاویر

دهکده  زنان   بیوه +  تصاویر به گزارش بولتن نیوز، دهکده ای در هند شش ماه پس ازجاری شدن سیل ویرانگر در این منطقه ، اینک به دهکده بیوه زنان معروف شده است ....

دهکده  زنان   بیوه +  تصاویر در طول سال‌ها این شهر به پناهی برای زنان بیوه هندی تبدیل شده است و گفته می شود نزدیک به نیمی از جمعیت این شهر 60 هزارنفری را زنان بیوه تشکیل می دهند ....

زنان بیوه تصاویر

موضوع

زنان بیوه تصاویر

زنان بیوه تصاویر
امتیاز: 3.6 - 471 رای